• Ügyfélfogadás: H-Cs.: 8.00-11.30 és 13.00-16.00

+36-82/411-641

iroda@smok.t-online.hu

7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 31/B fsz. 2.

Alapszabály

MOK Alapszabalyzat

Letölthető..

A MAGYAR OR VOS I KAMARAALAPSZABÁLYA

(Az Alapszabályt elfogadta a MOK 2011. szeptember 24-én tartott Országos Küldöttközgyűlése,
módosította a MOK 2012. december 1-én tartott, a 2013. november 30-án tartott, a 2014.
február 15-én tartott, a 2014. november 28-án tartott, a 2017. december 2-án tartott, a 2018.
november 24-én tartott, majd a 2022. május 28-án tartott Országos Küldöttközgyűlése.)
A Magyar Orvosi Kamara a missziós nyilatkozatában továbbá az egészségügyben működő
szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényben foglaltak szellemében, valamint a jelen
Alapszabály 9. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében a következő Alapszabályt
alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1./ A köztestület neve: Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK)
- angolul: Hungarian Medical Chamber;
- franciául: Chambre des Médecins Hongrois;
- németül: Ungarische Ärztekammer;
- oroszul: Венгерская Πалата Врачи;
- spanyolul: Camara de los Medicos Hungaros.
2./ A MOK székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100.
3./ A MOK működési területe: Magyarország.
4./ Az 1994-ben megalakult MOK köztestület az 1989-ben alapított MOK egyesület jogutóda.
5./ A MOK pecsétje: kör alakú, benne köriratban "Magyar Orvosi Kamara", közepén Aesculapius
bot, rátekeredett kígyóval.
6./ A MOK országos ügyintéző szerveinek elnökei a hatáskörükben folytatott hivatalos levelezéseikben
jogosultak a Magyarország címerét tartalmazó bélyegző használatára is.
7./ A MOK a 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint az Alapszabályban
és az egyéb belső szabályzatokban meghatározottak szerint működik.
8./ A MOK tagjai: orvosok és fogorvosok, továbbá a Törvény 14/A. § (1a) bekezdésében meghatározott
személyek. A MOK fogorvos tagjai alkotják a MOK Fogorvosi Tagozatát.

Továbbiak a csatolt File-ban.