• Ügyfélfogadás: H-Cs.: 8.00-11.30 és 13.00-16.00

GDPR

  GDPR.pdf

letölthető

A MOK Somogy Megyei TESZ Adatvédelmi nyilatkozata

Hatályos: 2022.03.25.
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (4) bekezdése alapján a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy Megyei Területi Szervezete (TESZ), mint adatkezelő jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az ügyfeleket, a személyes adatoknak a TESZ jogszabályokban meghatározott feladat-, és hatásköreinek gyakorlása keretében történő kezeléséről.
 Az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információk:
Az Adatkezelő megnevezése: Magyar Orvosi Kamara Somogy Megyei Területi Szervezete (TESZ) 
7400 Kaposvár, Bajcsy –Zs. utca 31/B. Fsz.: 2.. Tel: 82/411-641
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatalos weboldal: www.moksomogy.hu
Az Adatkezelő képviselője: dr. Dús István Elnök
Mi a tájékoztató célja?
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. ügyfél) számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.
Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat jelen tájékoztatónkban:
•    miért, mihez kérjük az adatait;
•    melyik adatát mire, milyen céllal használjuk;
•    meddig kívánjuk az adatait kezelni;
•    milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.
•    
 Milyen személyes adatokat kezelünk?
A kamarai tagsági (tagfelvétel, megszüntetés stb.) és etikai ügyek intézésekor, tagi szolgáltatások nyújtásakor, valamint érdekvédelmi tevékenység érdekében kezelünk személyes adatokat (pl. arckép, iskolai végzettség, lakcím, e-mail cím stb.). Az adatokat közvetlenül az adat tulajdonosától (érintett) szerezzük be. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait nem köteles megadni egyik adatkezelési célhoz sem, de ha nem adja meg a kért adatokat, nincsen mód az előbb megjelölt ügyeit intézni.

 Mire használjuk a kezelt adatokat?
A tárolt adatokat jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez használjuk (pl. tagnyilvántartás, etikai ügyintézés, tagi szolgáltatások nyújtása, érdekvédelem, az érintettek tájékoztatása stb.).
 

Mi az adatkezelésünk jogalapja?
Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat maximálisan betartva végezzük:
•    az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR);
•    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
•    az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.);
Adatkezelésünk során a GDPR által megjelölt adatkezelési jogalapok közül jellemzően az alábbi eseteket alkalmazzuk:
•    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
•    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
Amennyiben olyan adatokat küld számunkra, amelyek kezeléséhez nem rendelkezünk jogalappal, a megküldött adatokat töröljük.
 Alkalmazzuk-e az automatizált döntéshozatalt, az ún. profil alkotást?
A TESZ nem alkalmaz olyan módszereket, amelyekkel az érintett által megadott információkat számítástechnikai eszközökkel értékelné.
 Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?
Az Ön személyes adatait jogszerűen a Magyar Orvosi Kamara részére adjuk át, illetve olyan jogszabályban meghatározott szerveknek, amelyek részére a személyes adatok átadását jogszabály kötelezővé teszi (pl. nyomozó hatóságok, bíróság).
 Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?
A TESZ az Ön adatait külföldre nem továbbítja.
Meddig tároljuk a személyes adatokat?
•    amennyiben az őrzési időről jogszabály kötelező rendelkezést tartalmaz, úgy a jogszabályban előírt határidő leteltéig kezeljük az adatokat;
•    egyéb esetben a hozzájárulást visszavonó nyilatkozatáig, de legkésőbb a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől számítva 5 évig kezeljük az adatokat;
Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?
Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Felhívjuk a figyelmét, hogy felsorolt jogai leszűkülnek azon adatok kezelése tekintetében, amelyeket jogszabály alapján kezelnünk kell.

 

Hogyan tehet panaszt?
1. Szóbeli panasz:
a) személyesen: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 31/B. Fsz. 2. ügyfélfogadási időben: hétfőtől - csütörtökig 8-16 között
b) telefonon: ügyfélfogadási időben: hétfőtől - csütörtökig 8-16 között, pénteken 8-13.00 között: 82/411-641
2. Írásbeli panasz:
a) személyesen: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 31/B. Fsz. 2.  ügyfélfogadási időben: hétfőtől - csütörtökig 8-16 között, között átadott irat útján;
b) postai úton: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 31/B. Fsz. 2.  
 c) elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A panaszra adott érdemi választ postai úton küldjük meg.
3. Meghatalmazott útján:
A meghatalmazott kizárólag akkor láthat el képviseletet, ha a meghatalmazás olyan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba van foglalva, amely tartalmazza a meghatalmazó személyi adatait és a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve és erre vonatkozóan írásban felmentést ad;
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu
Használ-e a weboldalunk cookie-kat?
WEB oldalunk cookie-kat nem használ!
Kaposvár, 2022.03.25.
 
MOK Somogy Megyei TESZ